​Har du brug for 

juridisk ​hjælp så ring!

Tlf.: 45 88 36 00

Fri proces / retshjælpsforsikring / offentlig retshjælp

Advokat Jette Alsbæk søger på klientens vegne om fri proces mv. og anmoder om retshjælp i forsikringsselskaberne, og hun er på domstolenes liste over de advokater, der yder offentlig retshjælp.

Offentlig retshjælp m.m.

Nærmere betingelser for fri proces og offentlig retshjælp fremgår af lovgivningen. Indtægtsgrænserne for fri proces/retshjælp reguleres én gang årligt.

Advokaten vil orientere om mulighederne for omkostningsdækning ved første møde.​

Særlige regler

Nærmere betingelser vedr. retshjælpsforsikring fremgår af policen.


I sager om Børnebortførelse gælder der særlige regler om fri proces. I sager om menneske-rettigheder gælder der særlige retshjælpsregler.​

Børn og Ungeudvalget

Hvis sagen angår spørgsmålet om anbringelse uden for hjemmet, overvåget samvær, afbrydelse af telefonkontakten m.v., gælder der særlige regler om retshjælp. Hovedreglen er, at sager som behandles i Børn og Ungeudvalget medfører, at der automatisk er fri proces/gratis advokatbistand uanset indkomst.

​Firmainformation

Advokat Jette Alsbæk

CVR: 82847618

adresseinformation

Lyngby Hovedgade 47

2800 Kgs. Lyngby

kontaktinformation

Telefon: +45 45 88 36 00

E-mail: advokat@alsbaek.dk