​Har du brug for 

juridisk ​hjælp så ring!

Tlf.: 45 88 36 00

Advokat Jette Alsbæk​

Advokatfirmaet har eksisteret i ca. 30 år. Advokat Jette Alsbæk arbejdede først som ansat advokat i Lyngby, inden hun i 1983 startede egen virksomhed.​

Advokatfirmaet beskæftiger sig primært med familieret, dvs. bistand til familien i alle forhold, såsom boligkøb, skilsmisse, forældremyndighed, testamenter, dødsbobehandling mv.​​

Advokat Jette Alsbæk har klientbankkonto i Danske Bank.​

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.​

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.​

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Jette Alsbæk er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Jette Alsbæk har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company Ltd., Hammerensgade 6, 1267 København K.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Jette Alsbæk, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Jette Alsbæk anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Jette Alsbæk er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder

de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Jette Alsbæk og/eller utilfredshed med Advokat Jette Alsbæks adfærd, kan klienten klage og salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.​

​Skal jeg kontakte dig?

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmaet er beliggende ved siden af Magasin i centrum af Kongens Lyngby. ​Der er gode parkeringsmuligheder ved Magasin og under Lyngby Storcenter og kontoret er beliggende tæt ved Lyngby Station med S-tog og mange busser. Korttidsparkering lige udenfor på Lyngby Hovedgade.​ Find kontoret >

​Firmainformation

Advokat Jette Alsbæk

CVR: 82847618

adresseinformation

Lyngby Hovedgade 47

2800 Kgs. Lyngby

kontaktinformation

Telefon: +45 45 88 36 00

E-mail: advokat@alsbaek.dk