​Har du brug for 

juridisk ​hjælp så ring!

Tlf.: 45 88 36 00

Retsmægler

Domstolstyrelsen har antaget advokat Jette Alsbæk til, at fungere som retsmægler ved Østre Landsret, byretterne og Sø- og Handelsretten.

Dette indebærer, at advokat Jette Alsbæk kan udpeges som retsmægler i konkrete verserende retssager efter anmodning fra parterne.

Retsmægling bruges, ligesom mediation, til konfliktløsning gennem samtaler. Når en sag er henvist fra domstolene, indkaldes parterne og deres eventuelle advokater til et møde af ca. tre timers varighed på retsmæglers kontor.

Mødet indledes med at retsmægler i samråd med parterne fastlægger en plan for retsmæglingens forløb, som ofte ser ud som nedenfor anført:

1. Præsentation af deltagerne

2. Forklaring af retsmægling og fastlæggelse af           processen

3. Hver parts beskrivelse af situationen

4. Klarlæggelse af parternes interesser og behov

5. Fælles problemformulering

6. Fremfindelse af løsningsforslag

7. Indgåelse af aftale, hvis der opnås enighed

​Som retsmægler bliver advokat Jette Alsbæk betalt af det offentlige således, at parterne ikke skal betale retsmægler men naturligvis egen advokat eller anden for at deltage i retsmæglingen.

Principperne i retsmægling svarer til principperne i mediation, domstolenes hjemmeside

​Firmainformation

Advokat Jette Alsbæk

CVR: 82847618

adresseinformation

Lyngby Hovedgade 47

2800 Kgs. Lyngby

kontaktinformation

Telefon: +45 45 88 36 00

E-mail: advokat@alsbaek.dk